Bộ đồ phòng dịch 7 món

Giá: Liên hệ

1 – Khẩu trang phòng dịch dùng 1 lần
2 – Găng tay phòng dịch dùng 1 lần
3 – Kính phòng dịch dùng 1 lần
4 – Quần phòng dịch dùng 1 lần
5 – Áo phòng dịch dùng 1 lần
6 – Mũ trùm phòng dịch dùng 1 lần
7 – Bọc chân phòng dịch dùng 1 lần

0886770080