Bút bi Tizo

4,500

Chủng loại: Bút nước nét 0,5mm

Màu sắc: Xanh, đỏ, đen

Số lượng: 12 chiếc/hộp

0886770080