Gôm Plus

5,000

Gôm được sử dụng đi kèm với các loại bút chì gỗ, bút chì kim.

Quy cách:

  • 30 cục/ 1 hộp với gôm trung
  • 20 cục/ 1 hộp với gôm lớn
0886770080